Pagina principală

Conţinut: 
See video

Licitatie 20.10.2016 - 27.10.2016 Ultimii Porumbeii !!! FINISATA


ANUNT!!!

Pentru nu a incomoda participantii editiei a-6 2016.
Am luat decizia de a efectua Licitatiea porumbeilor de la Loc 76-236
pe saitul Columbodromului "FAUNA ORHEIULUI".
2) Licitatie 03.10.2016 - 06.10.2016 Loc 76 - Loc 122 FINISATA
3) Licitatie 07.10.2016 - 11.10.2016 Loc 123 - Loc 180 FINISATA
4) Licitatie 12.10.2016 - 16.10.2016 Loc 181 - Restul FINISATA
5) Licitatie 20.10.2016 - 27.10.2016 Ultimii Porumbeii !!!
Din data 28.10.2016 Porumbeii nevinduti pot fi luati de catre proprietar contra 20euro.
De pe data 31.10.2016 Ramin in proprietatea Columbodromului.
Inforatii mai detaileate:
+37379508403 Viber, Messenger, WhatsApp.


Announcement!!!

For best user experience we decided to do auction
for places 76 - 236 on our site.
2) Auction 03.10.2016 - 06.10.2016 Place 76 - Place 122 Finished
3) Auction 07.10.2016 - 11.10.2016 Place 123 - Place 180 Finished
4) Auction 12.10.2016 - 16.10.2016 Place 181 - Others Finished
5) Auction 20.10.2016 - 27.10.2016 Others Finished !!!
Starting with 28.10.2016 unsold pigeons can be taken by owner for 20 euros.
Starting with 31.10.2016 remains pigeons stays on propriety of One Loft Race.
For once we announce winners of Auction 2,3,4:
Pigeons can be transported to Germany - Cassel where they can participate on
ARONA TENERIFE and GRAD CANARIEA
Transportation for one pigeon is 30 euros.
Additional info:
+37379508403 Viber, Messenger, WhatsApp.


Regulile Licitatiei!!!
-Toti Doritorii care vor sa participe la Licitatie 2016 sunt rugati la inregistrare in Licitatie sa fie urmatoarele date:
-Numele , Prenumele , Tara , Localitatea , Numar de telefon , Email , In caz contrar vor fi scosi din Licitatie.
-Licitatiele se vor incheea la datile scrise mai sus la Ora 21.00.
-In cazul in care Porumbeii se liciteaza la incheerea timpului , Licitatia automat este prelungita cu 5 minute si asa mai departe...
-Toti cistigatorii porumbeilor trebu sa anunte in 3 zile ca au cistigat porumbelul. In caz contrar va fi blocat
si porumbelul automat trece in proprietatea Licitantului din nainea lui.
-Licitantii din Romania, Ucraina, Bulgaria, Cistigatorii Licitatiei vor trebui sa achite cite 5euro trasport 1porumbel. Din alte Tari trebu de contactat Organizatorul.
-Dupa inchierea Licitatiei Cistigatorii vor trebui sa contacteze Organizatorul in Forma electronica Email ori Telefonic, si in timp de 3 zile lucratoare sa trasfere banii pe cont:
BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN
ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060
BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X
INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF.
Cistigatorii porumbeilor Licitati suporta comisionul la Trasfer Bankar si trasport porumbei.
Mersi mult de Intelegere.
Rules of auction:
-Those interested who want to participate on Auction 2016 are asked on registration to complete following data:
-Name, Surname, Country, City, Telephone Number, Email, otherwise will be removed from the Auction.
- Auctions will end dates written above, on 21.00 o'clock.
- If pigeons are bid on the end of time, Auction automatically is extended by 5 minutes and so on …
- Those who bid from Russia, Belarus, Germany and Winners of the auction will have to pay 10 Euro transportation for one pigeon. From other countries please contact the organizer.
- After end of the auction winners will need to contact the organizer by email or phone and within 5 working days to TRASFOR money to account::
BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN
ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060
BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X
INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF.
Winners of Auction will supports transfers commissions and transport birds.
Thanks for understanding
Правила Аукциона:
- Все заинтересованные лица, желающие принять участие в Аукцион 2016 при регистрации в Аукцион просят ввести следующие данные:
- Имя, Фамилия, Страна, Город, Телефон, E-mail, иначе будут удалены с аукциона.
- Торги закончатся в даты записанных выше в 21,00 часов.
- Если ставка на голубь делается в конец времени, автоматически Аукцион продлевается на 5 минут и так далее...
- Участники Аукциона с России, Белоруссии и победители аукциона должны будут заплатить 10 евро для транспортировки одног голубя. Из других стран следует обратиться к организатору.
- После окончания аукциона победители должны связаться с организатором по email или телефонe, и в течение 3 рабочих дней должны перевести деньги на счет:
BENEFICIARY GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTIN
ACCOUNT No. IBAN MD14AG000000022522197060
BENEFICIARY BANK BC MOLDOVA-AGROINBANG SA CHISINAU MOLDOVA ORHEI BRANCH SWIFT AGRNMD2X
INTERMIDIARY BANK COMMERZBANK AG., FRANKFURT AM MAIN, GERMANY SWIFT COBA DEFF.
Победители голубей с Аукциона оплачивают комиссион банковского перевода и транспортировки птиц. Большое спасибо за понимание.


ANUNT!!!
Cistigatorii Licitatiei 1(A,B)
sa ea legatura cu persoanele de coordonare din tara lor:
Iformation Auction:
Romania Clipea Tibi +40721731144
Bulgaria Ilian Damenliev 0876 505 110
Tucia Tayyar Basaran +905324427323
Olanda Germania Belgia Josef Stroetges 004915758160534
Germania Alexander Gebel +4915202990911
Russia,Moldova... Gorbatovschi Dumitru +37379508403

ANUNT INPORTANT!!!Toti crescatorii care au porumbei in lista
LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016
rugam sa trasmita Pedegriele si Pasapoartele
porumbeilor in ORIGINAL!!!
La Adresa:
REPUBLICA MOLDOVA
ORASUL ORHEI STRADA TRICOLORULUI 21A
COD POSTAL 3504
GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTI
Tot odata va informam ca dupa Final Coveli 520km porumbeii premiati
75 Locuri vor fi licitati preventiv pe saitul "Fauna Orheiului"
Cistigatorii Licitatiei Preventive vor fi contactati si informati cum se va proceda
mai departe cu porumbeii.
Dupa finisarea licitatiei preventive toti 75 Porumbei vor fi licitati pe sait de
Licitatie din GERMANIA!!! Pretul inceperei Licitatiei din GERMANIA
va fi suma finisarii Licitatiei Preventive de la FAUNA ORHEIULUI + Comisionul LICITATIEI din GERMANIEA.
In caz cind porumbeii nu sunt Licitati in Germania porumbelul ramine in posesia
cistigatorului Licitatiei Preventive.
Amendament: Cistigatorii licitatiei preventive are tot dreptul sa liciteze si pe sait din
Germania.
PROPRIETARUL PORUMBEILOR FARA PEDEGRIE SI PASAPORT PIERDE DREPTUL
DE (40~45%) DIN VANZAREA LOR LA LICITATIE!!!
Prealabil Va Multumesc Mult Pentru Sustinere!!!
Si va Doresc la Toti o Finala cu Emotii Pozetive!!!
Cu Respect Gorbatovschi Dumitru.

Important Announcement!!!

For all breeders who have pigeons on
LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016 list::
Please send pigeon Pedigree and Passports originals to address:
MD-3504, TRICOLORULUI 21A str, ORHEI city, REPUBLIC of MOLDOVA
GORBATOVSCHI DUMITRU VALENTI
Also we want to inform you that after 520km Coveli Final first 75 awarded pigeons will be preventivly auctioned on the website "Fauna Orheiului"
Winners of Preventive Auction will be contacted and informed how to proceed with pigeons.
After preventive auction all 75 Pigeons will be auctioned on the website from GERMANY!!!
Starting price on GERMANY auction will be the completion sum from FAUNA ORHEIUL Preventive Auction
+ Comision Auction Gernany.
The pigeon remains in possession of the Preventive Auctioneer winner in case when pigeon is not auctioned.
Amendment: Preventive Auctioneer winner has the right to bid also on the website in Germany.
OWNER OF PIGEONS WITHOUT PEDIGREE AND PASSPORT LOSES 40~45% FROM THEIR SALES ON AUCTION!!!
Thanks in Advance for your Support !!!
I wish you all a final with positive emotions !!!
With respect, Gorbatovschi Dumitru.

Важное информация!!!

Всем владельцам голубей
находящихся в списке LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016
просим передать родословные и паспорта голубей в ОРИГИНАЛЕ!!!!
По адресу:
Республика Молдова
город. Оргеев, ул. Триколорулуй 21А
Почтовый код 3504
Горбатовский Думитру Валентин
Информируем Вас что после Финала «Ковель» – 520 км награждённые голуби 75 мест
будут выставлены на аукционе «Фауна Оргеева» ОРГЕЕВЕ.
Победители аукционa будут контактированы и информированы о дальнейших событиях.
После окончания предварительного аукциона все 75 голубей будут
ещё раз выставлены на сайт-аукцион в ГЕРМАНИИ!!! Начальная цена аукциона
в Германии состовляет окончательную цену акциона в ОРГЕЕВЕ + Comision Auctiona Ghermanii.
В случае когда голуби не будут проданы на аукционе в ГЕРМАНИИ ,
они останутся в собственности победителя аукциона в ОРГЕЕВЕ.
Победители аукциона в ОРГЕЕВЕ имеет право участвовать в аукционе в Германии.
ВЛАДЕЛЬЦЫ ГОЛУБЕЙ БЕЗ РОДОСЛОВНОЙ И ПАСПОРТА ТЕРЯЕТ
40-45 % ОТ ПРОДАЖИ ГОЛУБЯ С АУКЦИОНА!!!
Заранее благадорим за поддержку!!!
Желаем всем позитвных эмоций на Финале!!!
С Уважением Горбатовский Думитру!!!

Antrenamente 2016

Lista porumbeilor la primul antrenament. 20.06.2016
Antrenament. 5km 21.06.2016
Antrenament. 5km NR - 2 : 22.06.2016
Antrenament. 10km 24.06.2016
Antrenament. 20km 26.06.2016
Antrenament. 30km 29.06.2016
Antrenament. 40km 01.07.2016
Antrenament. 60km 03.07.2016
Antrenament. 80km 05.07.2016
Antrenament. 100km 08.07.2016

Lista Porumbeilor Activati 2016 / Pigeons Activate 2016!!!

Lista Porumbeilor Pentru HOT-SPORT1 / BASKERT LIST HOT-SPORT1 . Lansarea pe 21.07.2016

Lista De Sosire 21.07.2016 Hot-Sport1.

Lista Alfabetica 21.07.2016 Hot-Sport1.

Lista De Inbarcare 26.07.2016 Hot-Sport2. / BASKERT LIST HOT-SPORT2

Lista De Sosire 26.07.2016 Hot-Sport2.

Lista Alfabetica 26.07.2016 Hot-Sport2.

Lista De Inbarcare 31.07.2016 Hot-Sport 3. / BASKERT LIST HOT-SPORT 3

31.07.2016 Hot-Sport 3. / Lista De Sosire HOT-SPORT 3

Lista Alfabetica 31.07.2016 Hot-Sport3.

Lista De Inbarcare 06.08.2016 Semi-Final 300km. / BASKERT LIST SEMI-FINAL 300km.

Lista De Sosire 07.08.2016 Semi-Final 300km.

Lista Alfabetica 07.08.2016 Semi-Final 300km.

15.08.2016 ANTRENAMENT 70km.

LISTA DE INBARCARE FINAL COVELI 520km

LISTA DE INBARCARE ALFABETIC FINAL COVELI 520km

FINAL COVELI 520km

LISTA PREMIATILOR FINAL COVELI 520km

LISTA PORUMBEILOR PENTRU LICITATIE 2016 18.09.2016 NOU!!!

Conditii de participare 2017!!!

Columbodromul international “Fauna Orheiului”, Rep. Moldova, or. Orhei. Invita toti columbofilii sa participe la 7-a editie a Derby-ului anual de porumbei tineri.
Colectarea porumbeilor se face incepind cu data de 01. 03. 2017 si se incheie la 15. 05. 2017.
Taxa de participare este de 50 €/porumbel (5+1)= 250€ECHIPA (6Porumbei)
+5€/+10€/trasport (se achita la colectarea porumbeilor).
- Porumbeii trebuie sa poarte un inel cu anul 2017.
- Toti porumbeii au dreptul la premii!!!
- Fara taxe de activare!!!
- Numarul de porumbei care pot fi adusi de un crescator este nelimitat.
- In cazul in care inainte de prima etapa 120km "Mihaileni Noi" un crescator nu va avea niciunul din porumbeii inscrisi la columbodrom prezenti la start,acesta beneficiaza de inscriere gratuita pentru acelasi numar de porumbei in urmatorul an.
- Ear daca pina la semifinala Ternopoli(VISNEVIT) 330km se perd toti porumbeii participantului el beneficiaza de 50% reducere pentru anul viitor, la porumbeii inscrisi in concursu 2017.
- TEAM PIGEON – se va calcula cel mai bun punctaj la primii 3 porumbei sositi de crescator de la 120km:150km:190km:300km:550km.
- PORUMBEII FARA PEDIGREE INTRA IN POSESIA COLUMBODROMULUI SI PROPRIETARUL PIERDE DREPTUL DE 40% - 45% DIN VANZAREA LOR LA LICITATIE!!!
- Dupa etapa finala a concursului va avea loc licitatia unde se vor vinde porumbeii invigatori 20%.
Calculul AS Porumbel va fi socotit inclusiv Finala ZAMSEANI 550km 20%.
Daca in urma licitiatiei vor ramane porumbei nevanduti, proprietarul isi poate cumpara porumbelul cu 20 EUR/porumbel.
Licitatia va incepe aproximativ dupa 2-3 saptamani de la incheierea Finala timp in care se va publica pentru fiecare porumbel toate rezultate, pedigree-ul si poze. Va dura maxim 2-5 saptamani.
Tot odata va informam ca dupa Final ZAMSEANI 550km porumbeii premiati
100 Locuri vor fi licitati preventiv pe saitul "Fauna Orheiului"
Cistigatorii Licitatiei Preventive vor fi contactati si informati cum se va proceda
mai departe cu porumbeii.
Dupa finisarea licitatiei preventive toti 100 Porumbei vor fi licitati pe sait de
Licitatie din EUROPA!!! Pretul inceperei Licitatiei din EUROPA
va fi suma finisarii Licitatiei Preventive de la FAUNA ORHEIULUI.
In caz cind porumbeii nu sunt Licitati in EUROPA porumbelul ramine in posesia
cistigatorului Licitatiei Preventive.
Amendament: Cistigatorii licitatiei preventive are tot dreptul sa liciteze si pe sait din
EUROPA.


ANIVERSARE AVEM 7 ANI
PREMII IN SUMA 30000 Euro
PENTRU 1000PORUMBEI PLATITI!!!
FINAL ZAMSEANI - 550Km


PREMII FINALA

ZAMSEANI – 550km 20.08.2017
1 LOC ~ 21% 5000 € + cup + med +dip.
2 LOC ~ 10,5% 2500 € + cup + med +dip.
3 LOC ~ 6,5% 1500 € + cup + med +dip.
4 LOC ~ 4% 1000 € + cup + med +dip.
5 LOC ~ 3% 750 € + cup + med +dip.
6 LOC ~ 2% 500 € + cup + med +dip.
7 LOC ~ 2% 500 € + cup + med +dip.
8 LOC ~ 2% 500 € + cup + med +dip.
9 LOC ~ 2% 500 € + cup + med +dip.
10 LOC ~ 2% 500 € + cup + med +dip.
11LOC ~ 20LOC - 0,7% 150€ +dip.
21LOC ~ 30LOC - 0.4% 100€ +dip.
31LOC ~ 100LOC - 0.2% 50€ +dip.
.

PREMII Hot – Sport 1 (1% - 240€)


1. Hot – Sport 1
09.07.2017 - 120 km
Mihailenii Noi
1 LOC – 120€ + dip.
2 LOC – 70€ + dip
3 LOC – 50€ + dip.


PREMII Hot – Sport 2 (2% - 480€)


2. Hot – Sport 2
16.07.2017 - 150 km
Edinet (Sat.Hlinaia )
1 LOC – 240€ + dip.
2 LOC – 140€ + dip
3 LOC – 100€ +dip.


PREMII Hot – Sport 3 (3% - 720€)


3. Hot – Sport 3
23.07.2017 - 190 km
Criva (Vama Criva)
1 LOC – 360€ + dip.
2 LOC – 210€ + dip
3 LOC – 150€ + dip.


PREMII SEMI-FINAL (4% - 960€)

TERNOPOLI (VISNEVIT) – 330km 06.08.20174. Hot - Sport 4
06.08.2017 - 330km TERNOPOLI (VISNEVIT)
1 LOC– 480 € + med +dip.
2 LOC– 280 € + med +dip.
3 LOC– 200 € + med +dip.


PREMII AS PIGEON 2017 (5% - 1200€)

Hot - Sport 1, Hot – Sport 2, Hot – Sport 3, Hot – Sport 4 + Finala
1 LOC – 600 € + cup.+ med + dip.
2 LOC – 360 € + cup.+ med + dip.
3 LOC – 240 € + cup.+ med + dip.


PREMII TEAM PIGEON 2017 (5% - 1200€)

Hot - Sport 1, Hot – Sport 2, Hot – Sport 3, Hot – Sport 4 + Finala
1 LOC – 600 €+ cup.+ med + dip.
2 LOC – 360 € + cup.+ med + dip.
3 LOC – 240 € + cup.+ med + dip.


Premiile sunt calculate:
LA 1000 PORUMBEI PLATITI!!!
FINAL ZAMSEANI - 550Km

Licitaţie


1 LOC - 10 LOC 100 €
11 LOC - 20 LOC 75 €
21 LOC - ………… 50 €

AS Pigeon


1 LOC - 10 LOC 100 €

Graficul Antrenamentelor:

Antrenamente/Тренировки/Trainings
5km 20.06.2017
10km
20km
30km
40km
60km
80km
100km

Organizatorul poate sa schimbe datele antrenamentelor si HOT-SPORT în caz de ploi, furtuni, etc.

Vă dorim la toţi participantii baftă si succes în competitiile - concurs in anul 2017.
Cu respect : Gorbatovschi Dumitru.